MELEĞİM BENİM
MELEĞİM BENİM
MELEĞİM BENİM
ANA SAYFAYA GİT TANRIÇAM FORUM
   
  ® Tanrıçam Benim ©
  klavye simgeleri kodları
 

Klavye simgeleri html kodları klavye kodlarını html kodlar içinde kullanmanızda kolaylık sağlar

klavye simgeleri HTML kodları
space  
! !
" "
# #
$ $
% %
& &
' '
( (
) )
* *
+ +
, ,
- -
. .
/ /
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
: :
; &#59;
< &#60;
= &#61;
> &#62;
? &#63;
@ &#64;
a &#65;
b &#66;
c &#67;
d &#68;
e &#69;
f &#70;
g &#71;
h &#72;
i &#73;
j &#74;
k &#75;
l &#76;
m &#77;
n &#78;
o &#79;
p &#80;
q &#81;
r &#82;
s &#83;
t &#84;
u &#85;
v &#86;
w &#87;
x &#88;
y &#89;
z &#90;
[ &#91;
  &#92;
] &#93;
^ &#94;
klavye simgeleri HTML kodları
_ &#95;
` &#96;
a &#97;
b &#98;
c &#99;
d &#100;
e &#101;
f &#102;
g &#103;
h &#104;
i &#105;
j &#106;
k &#107;
l &#108;
m &#109;
n &#110;
o &#111;
p &#112;
q &#113;
r &#114;
s &#115;
t &#116;
u &#117;
v &#118;
w &#119;
x &#120;
y &#121;
z &#122;
{ &#123;
| &#124;
} &#125;
~ &#126;
¡ &#161;
¢ &#162;
£ &#163;
¤ &#164;
¥ &#165;
| &#166;
§ &#167;
" &#168;
© &#169;
ª &#170;
« &#171;
¬ &#172;
­ &#173;
® &#174;
ÿ &#175;
° &#176;
± &#177;
² &#178;
³ &#179;
´ &#180;
µ &#181;
&#182;
· &#183;
, &#184;
¹ &#185;
º &#186;
» &#187;
¼ &#188;
½ &#189;
¾ &#190;
¿ &#191;
À &#192;
klavye simgeleri HTML kodları
Á &#193;
 &#194;
à &#195;
ä &#196;
å &#197;
æ &#198;
ç &#199;
È &#200;
é &#201;
Ê &#202;
Ë &#203;
Ì &#204;
Í &#205;
Î &#206;
Ï &#207;
Ð &#208;
ñ &#209;
Ò &#210;
Ó &#211;
Ô &#212;
Õ &#213;
ö &#214;
× &#215;
Ø &#216;
Ù &#217;
Ú &#218;
Û &#219;
ü &#220;
Ý &#221;
Þ &#222;
ß &#223;
à &#224;
á &#225;
â &#226;
ã &#227;
ä &#228;
å &#229;
æ &#230;
ç &#231;
è &#232;
é &#233;
ê &#234;
ë &#235;
ì &#236;
í &#237;
î &#238;
ï &#239;
ð &#240;
ñ &#241;
ò &#242;
ó &#243;
ô &#244;
õ &#245;
ö &#246;
÷ &#247;
ø &#248;
ù &#249;
ú &#250;
û &#251;
ü &#252;
ý &#253;
þ &#254;
ÿ &#255;


 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:
 
  Bugün 3 ziyaretçikişi burdaydı!
© Copyrighted Name:TANRICAM.TR.GG
® Designed by: BEDAVA-WEB.TR.GG
® Logo Designed by : seversin lahanayı
® Special moments! : AMY LEE FUN CLUP.BLOGSPOT.COM
TANRIÇAM FORUM